PyLlibreta

Una llibreta de notes

PyLlibreta és un programa que pretén sibstituir la llibreta de notes d'un professor. Permet passar llista a classe, introduir faltes d'assistència i altres.

Autor

Xavier Batlle i Pèlach (tevi)(eltercer.cat)

Col·laboradors

Maria Martínez Vicente (maria)(eltercer.cat): Icones

Luís Lorenzo: Hildonització condicional i traducció al gallec.

Descàrrega

última versió 0.1.8 Millora de la gestió dels alumnes. Localització.

pyllibreta-0.1.7Solucionat el problema de permisos. El programa ja es distribueix sense base de dades. La carpeta de treball és MyDocs/pyllibreta, d'aquesta manera es pot copiar larxiu de la base de dades per a fer-ne còpies. Avit prepararé una base de dades de prova.

pyllibreta-0.1.6

Instal·lació

Baixa'l i instal·la'l amb l'application manager. És el meu primer packet debian. Si us plau, explica'm el que no ha funcionat. Necessitaràs el python2.5.

Captures de pantalla

a screenshot El menú inicial. Botons grans per a dits grans.

a screenshot Un horari per a escollir ràpidament a quina classe volem treballar. Per defecte es treballa sobre la classe que estem segons dia de la setmana i hora.

a screenshot Una llista dels alumnes de la classe. Hi apareixen els totals de les absències, retards i faltes de deures (configurable), així com les notes de cada un dels exàmens, i una columna amb la mitjana. Fent clic sobre un alumne en veiem els detalls. A cada tipus de falta/nota es pot escollir el color.

a screenshot Detalls d'un alumne. Podem veure de cada una de les faltes quins dies s'han produït.

a screenshot Podem importar la llista d'alumnes des d'un fitxer csv. Després caldrà assignar-los una classe.

a screenshotFinestra on editem les activitats d'una classe.